Bratislava

Soňa Illéšová

Soňa Illéšová

V Bratislave vedie kurzy: Pre budúcich rodičov, Cvičenie pre tehotné, Kurz dojčenia, Príprava oteckov na pôrod. Vzdelanie: Nadstavbové štúdium v odbore Ženská sestra Špecializačné štúdium pre stredných zdravotníckych pracovníkov v odbore Pôrodná asistentka Vyššie odborné štúdium v odbore Diplomovaná pôrodná asistentka Prolaktačný kurz Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave Certifikátu v odbore Psychofyzická príprava na pôrod SZU Som diplomovaná pôrodná asistentka s dlhoročnou aktívnou praxou.

PhDr. Anna Faborová

PhDr. Anna Faborová

V Bratislave vedie kurzy: Prvá pomoc pre deti v domácnosti Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - odbor pedagogika - starostlivosť o chorých Štátna rigózna skúška v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy Kurz v Slovenskom Červenom Kríži - Inštruktor prvej pomoci Venujem sa predovšetkým vzdelávaniu sestier a opatrovateľov a aktívne pracujem ako lektorka v kurzoch prvej pomoci. Okrem toho sa venujem zdravej výžive a prevencii chorôb.

Zuzana Heverová

Zuzana Heverová

V Bratislave vedie kurzy: Kurz šatkovania Vzdelanie: Kurz pre lektorky viazania šatiek V bavlnce.cz Venujem sa problematike zdravého ergonomického nosenia detí. Aktívne poskytujem individuálne aj skupinové poradenstvo v Bratislave a okolí, pričom si naďalej rozširujem vedomosti v oblasti nosenia tak prakticky ako aj teoreticky.

JUDr. Lucia Lišiaková

JUDr. Lucia Lišiaková

V Bratislave vedie kurzy: Beseda s advokátom Vzdelanie: doktorát na Právnickej fakulte UK, téma práce: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a obchodný podiel Mám bohaté skúsenosti z oblasti rodinného práva (rozvody, vyporiadanie spoločného majetku po rozvode, súdne spory), ako aj z iných právnych oblastí. Posledné roky však stále viac inklinujem k rodinnému právu, najmä vzťahom v rámci rodiny ako aj problematike práv žien pred, počas a po pôrode.

Mgr.Erika Odlerová

Mgr.Erika Odlerová

V Bratislave vedie kurzy: Prvé dni s bábätkom Vzdelanie: SZŠ- odbor detská sestra Špecializačné štúdium v odbore starostlivosť o novorodenca Bakalársky a Magisterský titul v odbore ošetrovateľstvo na KU v Ružomberku Prolaktačný kurz v Bratislave Som sestra so skúsenosťami a praxou s najmenšími bábätkami. Svojmu povolaniu sa venujem od roku 1990, t.č pracujem v UN Bratislava na Novorodeneckého oddelení.

Jana Sýkorová

V Bratislave vedie kurzy: Kurz dojčenia Vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola odbor detská sestra Pomaturitné kvalifikačné štúdium odbor ženská sestra Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo Špecializačné štúdium Intenzívna starostlivosť v gynekológií a pôrodníctve Som sestra s dlhoročnou praxou v menovaných odboroch.