Cvičenie s bábätkami ACTIVE BABY

Kurz v Bratislave vedie: Barbora Vajgelová

Cena kurzu: 69 eur/kurz (8 hodín + 2 náhradné/bonusové hodiny)

Dĺžka: 60 minút

Kurz pozostáva celkovo z 10 hodín (8 hodín + 2 náhradné/bonusové hodiny) a koná sa vždy raz do týždňa.
V prípade záujmu o kurz môžete prísť aj jednorázovo len na jednu hodinu v cene 10 eur. Ak sa rozhodnete v kurze pokračovať, doplatíte už len zvyšnú sumu 59 eur.
Detičky budú rozdelené do skupín podľa veku:
Skupina A 3-7 mesiacov
Skupina B 8-12 mesiacov
Skupina C 13-18 mesiacov

Hodiny sú vedené hravou formou a pri starších deťoch aj s tanečnými prvkami.  Základom práce s deťmi je metodika pohybového prístupu BabySoma®.

Aktivity a činnosti na hodine podporujú vyvážený psychomotorický vývin dieťaťa. Formou tvorivých pohybových aktivít a hier vytvárame deťom prostredie pre zážitkové skúmanie. Spolu s rodičmi pozorujeme a stimulujeme schopnosti a zručnosti, ktorými sú deti prirodzene vybavené.
Cvičenie všetkých vekových skupín je rozdelené na niekoľko častí: pokojnejšia časť na zemi, cvičenia a tance v priestore, práca s pomôckami, voľná hra a pod. Využívame detské riekanky, pesničky, krátke rozprávky aj reprodukovanú hudbu.

Najbližšie kurzy

Žiadne Udalosti
Názov Dátum Čas Miesto Cena  
 

OZNAM!!

 

Chceli by sme Vás informovať  že naše materské centrá v Bratislave a v Nitre sú momentálne zatvorené.

           O ich opätovnom otvorení vás budeme informovať na našej stránke a na sociálnych sieťach Predeti.sk.

Ďakujeme za porozumenie.