Cvičenie s bábätkami ACTIVE BABY

Kurz v Bratislave vedie: Barbora Vajgelová

Cena kurzu: 69 eur/kurz (8 hodín + 2 náhradné/bonusové hodiny)

Dĺžka: 60 minút

Kurz pozostáva celkovo z 10 hodín (8 hodín + 2 náhradné/bonusové hodiny) a koná sa vždy raz do týždňa.
Detičky budú rozdelené do skupín podľa veku:
Skupina A 3-7 mesiacov
Skupina B 8-12 mesiacov
Skupina C 13-18 mesiacov

Hodiny sú vedené hravou formou a pri starších deťoch aj s tanečnými prvkami.  Základom práce s deťmi je metodika pohybového prístupu BabySoma®.

Aktivity a činnosti na hodine podporujú vyvážený psychomotorický vývin dieťaťa. Formou tvorivých pohybových aktivít a hier vytvárame deťom prostredie pre zážitkové skúmanie. Spolu s rodičmi pozorujeme a stimulujeme schopnosti a zručnosti, ktorými sú deti prirodzene vybavené.
Cvičenie všetkých vekových skupín je rozdelené na niekoľko častí: pokojnejšia časť na zemi, cvičenia a tance v priestore, práca s pomôckami, voľná hra a pod. Využívame detské riekanky, pesničky, krátke rozprávky aj reprodukovanú hudbu.

Najbližšie kurzy

Názov Dátum Čas Miesto Cena  
Ukážková hodina ZDARMA: Cvičenie s bábätkami ACTIVE BABY – SKUPINA C 27/09/2018 štvrtok 11:00 - 12:00 Bratislava - OC Korzo 0,00 € Rezervovať
Ukážková hodina ZDARMA: Cvičenie s bábätkami ACTIVE BABY – SKUPINA B 27/09/2018 štvrtok 12:00 - 13:00 Bratislava - OC Korzo 0,00 € Rezervovať
Ukážková hodina ZDARMA: Cvičenie s bábätkami ACTIVE BABY – SKUPINA A 27/09/2018 štvrtok 13:00 - 14:00 Bratislava - OC Korzo 0,00 € Rezervovať
Cvičenie s bábätkami ACTIVE BABY – SKUPINA C 04/10/2018 štvrtok 10:30 - 11:30 Bratislava - OC Korzo 69,00 € Rezervovať
Cvičenie s bábätkami ACTIVE BABY – SKUPINA B 04/10/2018 štvrtok 11:45 - 12:45 Bratislava - OC Korzo 69,00 € Rezervovať
Cvičenie s bábätkami ACTIVE BABY – SKUPINA A 04/10/2018 štvrtok 13:00 - 14:00 Bratislava - OC Korzo 69,00 € Rezervovať