About: Zora Varcholova

Website
Profile
V Bratislave vedie kurzy: Zmyslov plné hry Vzdelanie: Akadémia umení BB ateliér voľnej maľby V Bratislave vediem svoje výtvarné kurzy, na ktorých sa venujem deťom vo veku od 4 do 12 rokov.

Posts by Zora Varcholova:

    No posts by this author.