About: Lucia Lisiakova

Website
Profile
V Bratislave vedie kurzy: Beseda s advokátom Vzdelanie: doktorát na Právnickej fakulte UK, téma práce: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a obchodný podiel Mám bohaté skúsenosti z oblasti rodinného práva (rozvody, vyporiadanie spoločného majetku po rozvode, súdne spory), ako aj z iných právnych oblastí. Posledné roky však stále viac inklinujem k rodinnému právu, najmä vzťahom v rámci rodiny ako aj problematike práv žien pred, počas a po pôrode.

Posts by Lucia Lisiakova:

    No posts by this author.

   

Milí návštevníci nášho materského centra, 

            s ohľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s Covid 19, rešpektujúc nariadenia ÚVZ SR a v zodpovednosti k Vášmu zdraviu, bude materské centrum od 14.10.20 až do odovolania zatvorené.

Ďakujeme za rešpektovanie a snáď sa čoskoro uvidíme.