About: Kupcova

Website
Profile
V Bratislave vedie kurzy: Odber pupočníkovej krvi Vzdelanie: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Atestácia v odbore lekárstvo a v tom istom roku vykonala Štátna rigorózna skúška z klinickej farmácie Pracujem na medicínskom oddelení banky pupočníkovej krvi Cord Blood Center, kde, okrem iného, pripravujem a realizujem profylaktické prednášky o kmeňových bunkách a odbere pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka.

Posts by Kupcova:

    No posts by this author.